Σάββατο 04 Ιουλ 2020 - Ανατολή: 06:08 - Δύση: 20:48
by user

ΧΚ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Σάββατο 04 Ιουλ 2020Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
18:0017°C74% υγρ.
2 Μπφ ΑΒΑΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
21:0016°C83% υγρ.
2 Μπφ ΒΔΒΡΟΧΗ
Κυριακή 05 Ιουλ 2020Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0016°C87% υγρ.
2 Μπφ ΒΑΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
03:0014°C93% υγρ.
2 Μπφ ΒΑΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
06:0015°C96% υγρ.
3 Μπφ ΒΑΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
09:0014°C90% υγρ.
2 Μπφ ΝΑΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
12:0012°C97% υγρ.
2 Μπφ ΒΑΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ
15:0017°C80% υγρ.
3 Μπφ ΑΒΑΒΡΟΧΗ
18:0014°C84% υγρ.
3 Μπφ ΒΒΑΞΑΣΤΕΡΙΑ
21:0014°C89% υγρ.
3 Μπφ ΒΒΑΣΥΝΝΕΦΙΑ
Δευτέρα 06 Ιουλ 2020Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0013°C96% υγρ.
3 Μπφ ΑΞΑΣΤΕΡΙΑ
03:0014°C100% υγρ.
2 Μπφ ΑΒΑΒΡΟΧΗ
06:0015°C99% υγρ.
3 Μπφ ΑΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
09:0019°C71% υγρ.
4 Μπφ ΑΒΑΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
12:0021°C62% υγρ.
4 Μπφ ΑΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
15:0020°C65% υγρ.
4 Μπφ ΑΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
18:0016°C76% υγρ.
2 Μπφ ΒΑΞΑΣΤΕΡΙΑ
21:0016°C86% υγρ.
2 Μπφ ΒΔΞΑΣΤΕΡΙΑ
Τρίτη 07 Ιουλ 2020Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0015°C82% υγρ.
3 Μπφ ΑΒΑΞΑΣΤΕΡΙΑ
03:0016°C78% υγρ.
4 Μπφ ΑΝΑΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
06:0018°C77% υγρ.
2 Μπφ ΒΑΣΥΝΝΕΦΙΑ
09:0020°C74% υγρ.
3 Μπφ ΒΣΥΝΝΕΦΙΑ
12:0021°C69% υγρ.
3 Μπφ ΒΒΑΣΥΝΝΕΦΙΑ
15:0017°C78% υγρ.
4 Μπφ ΑΣΥΝΝΕΦΙΑ
18:0016°C87% υγρ.
2 Μπφ ΝΝΔΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 04 Ιουλ 2020
Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
18:0017°C
74% υγρ.
2 Μπφ
ΑΒΑ

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
21:0016°C
83% υγρ.
2 Μπφ
ΒΔ

ΒΡΟΧΗ
Κυριακή 05 Ιουλ 2020
Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0016°C
87% υγρ.
2 Μπφ
ΒΑ

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
03:0014°C
93% υγρ.
2 Μπφ
ΒΑ

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
06:0015°C
96% υγρ.
3 Μπφ
ΒΑ

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
09:0014°C
90% υγρ.
2 Μπφ
ΝΑ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
12:0012°C
97% υγρ.
2 Μπφ
ΒΑ

ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ
15:0017°C
80% υγρ.
3 Μπφ
ΑΒΑ

ΒΡΟΧΗ
18:0014°C
84% υγρ.
3 Μπφ
ΒΒΑ

ΞΑΣΤΕΡΙΑ
21:0014°C
89% υγρ.
3 Μπφ
ΒΒΑ

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0013°C
96% υγρ.
3 Μπφ
Α

ΞΑΣΤΕΡΙΑ
03:0014°C
100% υγρ.
2 Μπφ
ΑΒΑ

ΒΡΟΧΗ
06:0015°C
99% υγρ.
3 Μπφ
Α

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
09:0019°C
71% υγρ.
4 Μπφ
ΑΒΑ

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
12:0021°C
62% υγρ.
4 Μπφ
Α

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
15:0020°C
65% υγρ.
4 Μπφ
Α

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
18:0016°C
76% υγρ.
2 Μπφ
ΒΑ

ΞΑΣΤΕΡΙΑ
21:0016°C
86% υγρ.
2 Μπφ
ΒΔ

ΞΑΣΤΕΡΙΑ
Τρίτη 07 Ιουλ 2020
Ανατολή: 05:11 - Δύση: 19:47
00:0015°C
82% υγρ.
3 Μπφ
ΑΒΑ

ΞΑΣΤΕΡΙΑ
03:0016°C
78% υγρ.
4 Μπφ
ΑΝΑ

ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
06:0018°C
77% υγρ.
2 Μπφ
ΒΑ

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
09:0020°C
74% υγρ.
3 Μπφ
Β

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
12:0021°C
69% υγρ.
3 Μπφ
ΒΒΑ

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
15:0017°C
78% υγρ.
4 Μπφ
Α

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
18:0016°C
87% υγρ.
2 Μπφ
ΝΝΔ

ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
Date: 20:59
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com